Meer bevallingen in Tjongerschans in 2018

Ziekenhuis Tjongerschans sluit het jaar 2018 af met meer bevallingen dan het jaar ervoor. Afgelopen jaar stond de teller op 1.157 bevallingen, in 2017 vonden 1.143 bevallingen in Tjongerschans plaats. Een opvallende stijging gezien de demografische ontwikkelingen in de regio.

De bevallingen werden zowel door gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van het ziekenhuis (klinisch) als door de eigen verloskundige en kraamverzorgenden van de patiënten (poliklinisch) begeleid. Er is dus een groei in het aantal aanstaande ouders die bewust kiest voor een bevalling in het ziekenhuis. Een mogelijke oorzaak is het feit dat toekomstige ouders steeds vaker kiezen voor de zekerheid van medische zorg binnen handbereik als dat nodig mocht zijn. Overigens ligt het percentage thuisbevallingen in het verzorgingsgebied van Tjongerschans (waaronder de kop van Overijssel, de Noordoostpolder en delen van Drenthe) nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Toename uit Noordoostpolder en Urk
Het ziekenhuis ziet een toename van aanstaande ouders uit de Noordoostpolder en Urk dat naar Tjongerschans komt. Samen met de Antonius Zorggroep in Sneek vangt Tjongerschans een deel van de patiënten op die voorheen op het failliete Zuiderzeeziekenhuis (MC IJsselmeerziekenhuizen) in Lelystad waren aangewezen.

Goede samenwerking
Zorg voor moeder en kind is een belangrijke pijler van Tjongerschans. Het Centrum Vrouw, Moeder en Kind werkt nauw samen met verloskundigen en kraamzorgorganisaties in de regio. Het verloskundig samenwerkingsverband is de afgelopen jaren verder uitgebouwd en staat voor veel andere regio’s model als best practice. Dat meer aanstaande ouders kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis is ook te danken aan de goede samenwerking met de verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties. Ouders ervaren de heldere afspraken en soepele samenwerking waardoor de aanloop naar, de bevalling zelf en de nazorg soepel in elkaar overlopen. Zo maakt de zogenaamde ‘warme overdracht’ de samenwerking uniek. Bij deze overdracht komt de kraamverzorgende naar Tjongerschans. Hier wordt -  samen met de kraamvrouw, haar partner en de verpleegkundige - aan bed een overdracht gegeven aan de kraamverzorgende. Zij neemt de zorg over en gaat met de ouders mee naar huis. Door de warme overdracht wordt continuïteit van de zorg geborgd.

Gezinsgerichte zorg
In het Centrum Vrouw, Moeder en Kind staat gezinsgerichte zorg centraal. Het hele gezin telt mee in de geboden zorg en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de ouders. Na de bevalling kunnen moeder en kind samen met de partner verblijven in de zogenaamde kraamsuite. Ook als een baby in de couveuse ligt, blijft het kind bij de ouders. Moeder en kind worden alleen (tijdelijk) van elkaar gescheiden als dit medisch noodzakelijk is en niet anders kan. Tjongerschans organiseert het hele jaar informatieavonden voor aanstaande ouders. Deze worden veelvuldig bezocht en geeft ouders een goede voorbereiding op de bevalling.