Expertisecentrum De Linde geopend

Op vrijdag 21 juni openden Foppe de Haan en burgemeester Tjeerd van der Zwan, De Linde, het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg in Heerenveen. Met het planten van een lindeboom door beide cliëntenraden werd de unieke samenwerking tussen ziekenhuis Tjongerschans en ouderzorgorganisatie Meriant benadrukt.

Unieke samenwerking

De zorg binnen De Linde wordt nóg meer dan voorheen om de patiënt heen georganiseerd. In het expertisecentrum verblijven patiënten op de afdeling klinische geriatrie en op de geriatrische revalidatieafdeling. Deze constructie is uniek in Nederland. ‘Wij bieden een omgeving voor kwetsbare mensen die medisch specialistische zorg nodig hebben en revalideren en/of herstellen, bijvoorbeeld na een operatie of behandeling in het ziekenhuis’, aldus Marije Storm, centrummanager klinische geriatrie bij Tjongerschans.

Warme overdracht

Jannet Schoneveld, manager geriatrische revalidatiezorg bij Meriant: ‘Vanzelfsprekend staat de patiënt altijd al centraal, maar door op één locatie gecombineerde zorg aan te bieden, vallen geografische drempels weg en kunnen we onze manier van werken beter op elkaar afstemmen. Neem bijvoorbeeld de overdracht van een patiënt tussen het ziekenhuis en de geriatrische revalidatieafdeling. Voorheen gebeurde dat op afstand. In de nieuwe situatie kunnen we in één keer, samen met de patiënt en eventueel familie erbij, de overdracht en het behandelplan bespreken. Dat is niet alleen efficiënter, maar komt ook de kwaliteit van de zorg ten goede doordat we direct van elkaar leren en elkaars kennis en expertise beter benutten. Overigens is hierin ook een goede relatie met de huisartsen in de regio onmisbaar.’

Naamgeving

Het gebouw heeft de naam De Linde gekregen. De Tjonger en De Linde zijn beide Zuid-Friese riviertjes. Hun stroomgebied loopt in elkaar over. Het zijn aparte riviertjes die ook weer via kanalen met elkaar zijn verbonden. Dat geldt ook voor het centrum. Dit is ‘los’ van het ziekenhuis gebouwd, maar is er tegelijk via allerlei ‘strengen’ mee verbonden. Neem alleen al de medisch specialisten die er zorg bieden. ‘Daarnaast is het centrum een plek waar ouderen slechts tijdelijk verblijven en ze na soms een intensief traject weer ‘doorstromen’ naar huis of naar een andere plek waar ze kunnen wonen en zorg krijgen’, volgens Marije.


Het gebouw

Het ontwerp van Architectenbureau Van Manen en Zwart is volledig gebaseerd op het bieden van optimale zorg voor kwetsbare ouderen. Zo is er op verschillende plekken binnen het gebouw de mogelijkheid om revalidatieoefeningen te doen, daarnaast is er een mooie tuin waarin patiënten kunnen oefenen . Het gebouw wordt gekenmerkt door een zogenaamde ‘healing environment’. In het aanwezige sportcafé kunnen patiënten en bezoekers terecht voor een kopje koffie. De bouw en de techniek van het pand zijn  verzorgd door Friso Bouwgroep en energiemaatschappij Engie. Jannet: ‘De samenwerking met zowel de architect als met Friso en Engie verliep erg prettig.’