Nieuws

Inhaalzorg KNO op locatie Sportstad

24 april 2023

Momenteel staan er in het MCL ongeveer 250 patiënten op de KNO-wachtlijst voor neus corrigerende ingrepen en dit aantal blijft groeien. In combinatie met minder beschikbare OK-capaciteit in het MCL is dit aanleiding voor MCL en Tjongerschans geweest om gesprekken te voeren over (tijdelijke) verplaatsing van deze zorg.

Uitkomst van deze gesprekken is dat per 21 april 2023 KNO-arts Herbert van den Berge van MCL patiënten opereert op het OK-complex van locatie Sportstad. Dr. Van den Berge werkt hierbij samen met het personeel van de OK en het Daghospitaal van Tjongerschans.

Deze (tijdelijke) zorgverplaatsing helpt het MCL om inhaalzorg te kunnen leveren. We streven er naar om in 2023 ongeveer 100 patiënten te helpen.


Foto: Rechts KNO-arts Herbert van den Berge.