Nieuws

Frisius MC: drie leden raad van bestuur benoemd

8 juli 2024

Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans gaan vanaf 1 januari 2025 samen verder als Frisius MC. De raad van commissarissen (rvc) van MCL en Tjongerschans heeft drie bestuurders voor de nieuwe raad van bestuur (rvb) benoemd. Tjeerd Rijpma, Patrick Vink en Jan Martin Wijnsma zijn vanaf 1 januari 2025 allen lid van de rvb. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een vierhoofdig bestuur komt. Voor de vierde bestuurder, die tevens voorzitter van de rvb wordt, wordt een externe procedure gestart.  

Samenstelling raad van bestuur 
De nieuwe rvb wordt voor het grootste deel gevormd door bestuurders die al werkzaam zijn in beide ziekenhuizen. Cees Bijl, voorzitter van de rvc van onder meer MCL en Tjongerschans, hecht veel waarde aan continuïteit en stabiliteit. "We zijn als rvc blij dat we deze bestuurders hebben kunnen benoemen voor Frisius MC. De voortzetting van de zittende bestuurders is van cruciaal belang voor de continuïteit en stabiliteit van Frisius MC. Hun diepgaande kennis van de organisaties en hun bewezen leiderschap stellen ons in staat om onze strategische doelen naadloos voort te zetten. In een tijd waarin de gezondheidszorg voortdurend evolueert, biedt hun ervaring en toewijding een stevige basis om te blijven innoveren en hoogwaardige zorg te leveren. We hebben het volste vertrouwen dat hun aanhoudende betrokkenheid ons zal helpen om de uitdagingen van morgen succesvol aan te pakken." 

Tjeerd Rijpma 
Tjeerd Rijpma wordt per 1 januari lid van de rvb van Frisius MC. Rijpma trad in 2023 toe als lid van de rvb van Tjongerschans op ad interim-basis. Rijpma komt uit de eigen geledingen van het ziekenhuis. Hij is sinds 2007 in dienst van Tjongerschans als bestuurssecretaris. Voordat Rijpma naar Tjongerschans kwam, was hij in verschillende functies 12 jaar werkzaam voor de gemeente Leeuwarden. Rijpma krijgt onder andere fusie en transitie in zijn portefeuille.


Patrick Vink 
Ook Patrick Vink wordt per 1 januari lid van de rvb van Frisius MC. Hij kent het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuis Tjongerschans en het Friese zorglandschap goed. Vink werkte van 1993-2008 in het MCL in verschillende staf- en managementfuncties. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan bij Tjongerschans, waar hij in 2015 directeur-bestuurder werd. In 2018 keerde Vink terug in het MCL als voorzitter van de RvB. De portefeuille van Vink bestaat onder andere uit organisatie, bedrijfsvoering en kwaliteit.


Jan Martin Wijnsma 
Jan Martin Wijnsma wordt per 1 januari ook lid van de rvb van Frisius MC. Wijnsma heeft ook veel ervaring in de ziekenhuiswereld. Hij is sinds 2018 directeur-bestuurder van ziekenhuis Tjongerschans, hij volgde destijds Vink op. Wijnsma werkte daarvoor, sinds 2002, als financieel controller in Tjongerschans en was lid van het Bestuurlijk Team. Binnen Frisius MC krijgt Wijnsma onder andere financiën in zijn portefeuille.

Deze drie benoemingen markeren een belangrijke stap in het fusietraject. De positie van de vierde bestuurder blijft vooralsnog open.

Vertrekkende bestuurders
Ben van Miltenburg, op dit moment lid van de raad van bestuur MCL, gaat de raad van bestuur met ingang van 1 september verlaten. Nu de fusie definitief is komt zijn bestuurlijke interim opdracht tot een einde. Willem Lenglet, lid van de raad van bestuur MCL, verlaat de raad van bestuur ook en gaat aan het einde van het jaar met pensioen.

Fusie

Per 1 januari 2025 gaan MCL en Tjongerschans samen verder als Frisius MC. Meer over Frisius MC vindt u op www.frisiusmc.nl.