Nieuws

Bijeenkomst over fusie MCL & Tjongerschans

9 februari 2024

Tjongerschans en MCL zijn van plan om te fuseren. Per 1 januari 2025 staat de fusie gepland. Door de fusie worden we één organisatie op twee locaties: Leeuwarden en Heerenveen. Samen kunnen we beter de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ziekenhuiszorg behouden voor onze patiënten.

In gesprek over de fusie
Over de voorgenomen fusie gaan we graag samen met inwoners en patiënten in gesprek. Dit doen we samen met onze cliëntenraad. We nemen u graag mee in het verhaal rondom de fusie. Wat is de reden van de fusie? Waarom doen we dit? Wat betekent de fusie voor u? En welke vragen heeft u over de fusie? Ook horen we graag wat u belangrijk vindt. We nodigen u uit voor een fusiebijeenkomst op woensdag 28 februari van 19.00-21.00 uur in Tjongerschans.

Toekomstbestendige ziekenhuiszorg in Friesland
Tijdens de bijeenkomst op 28 februari gaat het over de fusieplannen van MCL en Tjongerschans. Naast deze fusie zijn er ook plannen om richting 2030 te gaan fuseren met Antonius ziekenhuis Sneek. Dit is een plan van de gezamenlijke Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars en zit nu nog in de beginfase. Later in de tijd krijgen inwoners de gelegenheid om over deze toekomstplannen in gesprek te gaan. 

Programma
U bent van harte welkom op woensdag 28 februari om 19.00 uur in de Abe Lenstrazaal van Tjongerschans. Het programma duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden kan hier.

Hartelijke groet,
Bestuursraad en cliëntenraad Tjongerschans