Meer aandacht nodig voor noodzaak verandering ziekenhuiszorg

17 mei 2024

Het is noodzakelijk dat de ziekenhuiszorg in Friesland verandert, maar niet iedereen ziet die noodzaak. Die moet voor onder anderen inwoners en een deel van de zorgmedewerkers duidelijker in beeld komen. Die boodschap gaven betrokkenen bij de ziekenhuiszorg mee aan de Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Ze troffen elkaar op 15 april 2024 in Leeuwarden tijdens een bijeenkomst over de routekaart naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg.

Het kernteam van de ziekenhuizen en zorgverzekeraars dat zich met de toekomst van de ziekenhuiszorg bezighoudt, is in 2023 tot de conclusie gekomen dat veranderingen nodig zijn. Anders lukt het op termijn niet meer om inwoners uit Friesland en aangrenzende gemeenten in de eigen nabijheid goede ziekenhuiszorg te blijven bieden. Het kernteam heeft een voorkeursscenario dat voorziet in een teruggang van vier naar drie volwaardige ziekenhuizen: Heerenveen en Sneek gaan verder op een nieuwe locatie in Joure. In Leeuwarden blijft een topklinisch ziekenhuis, in Drachten een algemeen ziekenhuis. Dit traject naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg, is een van de opgaven uit het Regioplan Friesland. 

Aandacht
De meeste van de bijna honderd deelnemers aan de bijeenkomst noemden die inzet een helder verhaal. Door vergrijzing neemt de zorgvraag de komende jaren toe en het aanbod aan personeel af. Terwijl er nu geregeld al te weinig medewerkers zijn. Dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk om op bepaalde terreinen voldoende operaties te kunnen doen en andere kwaliteitseisen te halen. Niet iedereen is daarvan doordrongen. Dat verhaal moet meer aandacht krijgen.

De bijeenkomst was bedoeld om zorgaanbieders, overheden en onderwijs te informeren. Om te horen wat zij als kansen en uitdagingen zien. Het voorkeursscenario van het kernteam voorziet in veranderingen over tien jaar. Hoe houd je tot dat moment de zorg op niveau en de medewerkers gemotiveerd en hoe neem je cultuurverschillen weg, vroegen de deelnemers zich af.

Kansen
Een nieuw ziekenhuis biedt allerlei kansen en mogelijkheden, zoveel voor patiënten als voor medewerkers en het onderwijs. Dat kan voor meerwaarde zorgen, gaven de deelnemers aan. Betere samenwerking tussen zorgaanbieders kan bijdragen aan betere zorg, niet alleen in de ziekenhuizen. Ze komen allen dezelfde problemen en uitdagingen tegen. Die moet je samen proberen op te lossen. Het gaat nu te veel over de ziekenhuizen, terwijl het meer over het samen organiseren van de zorg zou moeten gaan, was de boodschap.

Er is bezorgdheid over de reisafstand die voor sommigen zal toenemen als ziekenhuizen samengaan. Daarnaast moet het bij de samenvoeging niet alleen over zorg gaan, maar over alle maatschappelijke gevolgen. Dat komt nu onvoldoende naar voren, gaven enkele gemeenten aan.

Vervolgsessie
Over het algemeen klonk er waardering voor de bijeenkomst. Deelnemers doen het verzoek om vaker bijeenkomsten te houden en met elkaar in gesprek te blijven. De opmerkingen die gemaakt zijn krijgen een vervolg bij de besprekingen over toekomstbestendige ziekenhuiszorg en de routekaart die hiervoor opgesteld is.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst.