Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans samen verder: fusie definitief

14 mei 2024

Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen gaan definitief fuseren. Per 1 januari 2025 gaan beide ziekenhuizen verder onder een nieuwe naam: Frisius MC. 
 
Eén organisatie  
Vanaf 1 januari 2025 is Frisius MC één organisatie met twee hoofdlocaties in Heerenveen en Leeuwarden. Belangrijkste doel is dat de ziekenhuislocaties samen goede zorg blijven leveren aan de huidige en nieuwe patiënten. MCL en Tjongerschans spraken in 2022 gezamenlijk het voornemen uit om te fuseren en daarmee samen een belangrijke stap te zetten in het behouden en versterken van het zorglandschap in de regio. Die stap is nu definitief.  

Waarom Frisius MC?  
De naam Frisius MC is met behulp van een groep medewerkers gekozen. De uit Dokkum afkomstige Gemma Frisius was arts, een groot Fries wetenschapper en bovendien erg innovatief in de 16e eeuw. Het is hem niet aan komen waaien. Hij was mank bij de geboorte, maar is daar uiteindelijk van genezen. Frisius past bij de provincie, maar sluit de omliggende regio’s, waar het ziekenhuis ook zorg voor biedt, niet uit. Daarnaast is de naam kort en krachtig en heeft het een Friese klank. De toevoeging MC staat voor medisch centrum. 
 
Naam verandert geleidelijk  
Vanaf begin 2025 gaan patiënten op beide locaties ook aan de naamgeving zien dat beide ziekenhuizen zijn gefuseerd. De naamswijziging wordt geleidelijk doorgevoerd. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de kosten en gelet op duurzaamheid. Het kan dus zo zijn dat er nog een tijdje ‘oude’ MCL- of Tjongerschans-logo's op bepaalde uitingen zichtbaar zijn, hierin worden duurzame keuzes gemaakt. 

Krachten bundelen
 
Door te fuseren bundelen beide ziekenhuizen hun krachten en zijn daardoor in staat om middelen en capaciteiten efficiënter in te zetten. Samen staan de ziekenhuizen sterker om de noodzakelijke investeringen te doen in digitalisering en vernieuwing van de zorg. 

Kansen voor medewerkers 
Het toekomstige fusieziekenhuis wordt een topklinisch ziekenhuis met algemene, complexe en topklinische zorg op twee locaties. Het MCL is al één van de topklinische ziekenhuizen in Nederland, en wenst deze status als fusieziekenhuis op het gebied van onderwijs, onderzoek & wetenschap en innovatie te behouden, verdeeld over beide hoofdlocaties. Daarmee wordt de toegankelijkheid tot topklinische zorg in de regio voor inwoners geborgd. Daarnaast verbetert het ook de positie op de arbeidsmarkt, maakt het de fusieorganisatie een aantrekkelijkere werkgever en ontstaan er meer mogelijkheden voor medewerkers voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Veranderingen  
Iedereen is hard nodig, nu en in de toekomst. Het tekort aan (zorg)medewerkers is en blijft een grote uitdaging. Het kan zo zijn dat medewerkers (op termijn) op een andere locatie gaan werken of dat hun werk gaat veranderen. De komende periode wordt op beide locaties gewerkt aan plannen voor het integreren van (ondersteunende) afdelingen. Op korte termijn verandert er weinig voor patiënten. Op de langere termijn is de verwachting dat het zorgaanbod op beide locaties wijzigt. Sommige behandelingen gebeuren dan bijvoorbeeld op één locatie. Patiënten kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de bestaande patiëntenportalen (mijnMCL en Mijntjongerschans), in ieder geval tot de overgang naar uiteindelijk één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier. Deze trajecten worden zorgvuldig aangepakt en bij veranderingen wordt tijdig gecommuniceerd. 
 
Raad van bestuur  
Frisius MC krijgt per 1 januari 2025 een nieuwe raad van bestuur. De raad van commissarissen gaat zich vanaf nu richten op het vormen van de nieuwe raad van bestuur van Frisius MC. Tot eind 2024 vormen Patrick Vink (voorzitter raad van bestuur MCL), Willem Lenglet (lid raad van bestuur MCL) en Ben van Miltenburg (lid raad van bestuur MCL a.i.) de raad van bestuur van het MCL. De raad van bestuur van Tjongerschans bestaat uit Jan Martin Wijnsma (voorzitter raad van bestuur Tjongerschans) en Tjeerd Rijpma (lid raad van bestuur Tjongerschans a.i.).  
 
Meer informatie  
U kunt het nieuws en ontwikkelingen over de fusie vinden op www.frisiusmc.nl. Hier vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen.