Deze maand aandacht voor bloedkanker

Van links naar rechts: Hester Langeberg (oncologieverpleegkundige), Anne Bakker, Dirkje Krol (beide hematologie/oncologieverpleegkundige), Bas van Rees (internist/hematoloog) en Yvonne Boekema (secretaresse) 

23 september 2022

September is wereldwijd uitgeroepen tot Blood Cancer Awareness Month. Tijdens deze maand wordt er extra aandacht gevraagd voor deze ziekte en de patiënten. Bewustwording creëren voor deze vormen van kanker en de impact op patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals is daarbij het doel. In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 10.000 patiënten die de diagnose bloedkanker krijgen. Dat maakt bloedkanker tot de vijfde meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. 

Wat is bloedkanker?
Het beenmerg bevat stamcellen. Deze cellen rijpen en specialiseren zich hierbij in verschillende typen cellen die in het bloed voorkomen. Sommige celtypen rijpen in het lymfesysteem. Wanneer deze cellen zich op abnormale wijze delen spreken we van bloedkanker. Bloedkanker bestaat in vele vormen, inmiddels kennen we er zo’n 140. Voorbeelden van bloedkanker zijn onder andere het (non)-Hodgkinlymfoom, acute myeloide leukemie, chronische lymfatische leukemie en multiple myeloom.

Symptomen
Bloedkanker kan zich openbaren door:

  • bloedarmoede
  • een verhoogde gevoeligheid voor infecties
  • vermoeidheid
  • gewichtsverlies
  • nachtzweten

De diagnose bloedkanker gaat gepaard met veel onzekerheid en een forse impact op de levensstijl en kwaliteit van leven. Gelukkig worden de vooruitzichten bij bloedkanker iedere dag beter, dankzij de toegenomen beschikbaarheid van doelgerichte en innovatieve behandelingen.

Hematologisch /oncologisch team
Iedere dag zetten wij ons in om het leven van de patiënt met bloedkanker te verbeteren. Ons hematologische / oncologisch team streeft naar hoge kwaliteit van zorg. Ook doen wij actief mee met lopende studies binnen de Haemato Oncologie Stichting Volwassenen Nederland (HOVON). Op de foto aantal van onze medewerkers die zich bezig houden met de zorg rond om de hematologische patiënt.