Versterking Raad van Toezicht Zorgpartners Friesland

11 maart 2022

Met de benoeming van Sophia de Rooij en Jorrit Volkers is de Raad van Toezicht van Zorgpartners Friesland uitgebreid en telt nu vijf leden. Zorgpartners Friesland is de stichting boven de BV’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte en sinds kort Thuiszorg Het Friese Land. De toezichthouders treden ook op als leden van de Raden van Commissarissen van deze afzonderlijke BV’s.

Interesse en ervaring
Sophia de Rooij is bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Amstelland en hoogleraar interne geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft een brede interesse in de organisatie en kennis van de gezondheidszorg en is daarin landelijk actief. Zij kan beschikken over een groot netwerk zowel wetenschappelijk als bestuurlijk. Sophia de Rooij heeft ervaring als medisch specialist en is een ervaren toezichthouder.

Maatschappelijk betrokken
Jorrit Volkers heeft als partner bij Deloitte Nederland ruime ervaring als bestuurder en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk binnen en buiten Friesland. Hij is maatschappelijk betrokken en richt zich op ontwikkeling en verbetering van organisaties. Jorrit Volkers is onder meer aangetrokken vanwege zijn financiële kennis.

Uitdagingen en kansen
De benoeming wordt door alle betrokken medezeggenschapsorganen gesteund. Jaap Zwemmer, interim-voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij met de komst van de twee ervaren toezichthouders. Zeker in een tijd waarin de zorg sterk in beweging is en zaken als digitalisering, Juiste Zorg op de Juiste Plek en betaalbaarheid grote uitdagingen zijn, maar ook kansen bieden.