Morele dilemma's bespreekbaar maken

26 juli 2022

Onlangs hebben acht medewerkers van Tjongerschans, onder bezielende leiding van Frouk Weidema, de opleiding tot gespreksleider moreel beraad afgerond. In de afgelopen maanden hebben we al meer dan 25 moreel beraden gedaan in Tjongerschans. Moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider.
 
Niet alleen in de zorg, maar ook bij het management en bij de ondersteunende diensten helpt het moreel beraad ons morele dilemma’s bespreekbaar te maken, het ethisch bewustzijn te vergroten, van elkaar te leren en de morele afwegingen bij besluiten helder te krijgen. Een waardevol instrument wat we de komende jaren veelvuldig zullen inzetten.

Foto: acht medewerkers hebben de opleiding tot gespreksleider moreel beraad afgerond.