CMIO en CNIO bij Tjongerschans

12 juli 2022

Twee zorgprofessionals in Tjongerschans hebben er sinds kort een belangrijke taak bij. Neuroloog Judith Sie en verpleegkundige Klaziena van der Veen zijn benoemd tot CMIO (Chief Medical Information Officer) en CNIO (Chief Nurse Information Officer). Vanuit die rol proberen ze de communicatie en gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling te verbeten. Digitalisering en het gebruik van eHealth toepassingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kijken zij bijvoorbeeld of zorg dichterbij de patiënt kan worden verleend, hoe de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden en hoe het ziekenhuis antwoord kan gegeven op de toenemende zorgvraag.

Eerder had Tjongerschans deze functies niet. Waarom is dit nodig?
“Er is steeds meer mogelijk op gebied van digitalisering in de zorg. Ik probeer in de rol van CNIO de verbinding te zijn tussen de verpleegkundigen op de werkvloer en deze ontwikkelingen. Waar lopen zij tegenaan? Wat kan beter, anders, handiger? De registratielast is groot, terwijl de patiëntenzorg ook veel vraagt. Ondertussen zijn verpleegkundigen schaars, dus we moeten zaken slimmer, handiger en efficiënter regelen. Digitalisering kan ons daarbij helpen,” vertelt Klaziena.

Judith vult aan: “Door vergrijzing zien we steeds meer patiënten, maar door diezelfde vergrijzing is zorgpersoneel moeilijk te vinden. Als ziekenhuis hebben we een ICT afdeling die met veel zaken bezig is: het up-to-date houden van ons elektronisch patiëntendossier (EPD), gegevensbeveiliging, patientenportaal Mijntjongerschans en andere thema’s. Door ons als CMIO en CNIO te betrekken bij deze thema’s, is er verbinding met de praktijk. Wij werken er mee, maar horen ook de ervaringen van patiënten. We maken zo betere keuzes.”

Ook een voordeel voor de patiënt dus?
“Dat is het zeker. Door bijvoorbeeld eHealth toepassingen hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis, omdat we ze op afstand met metingen in de gaten kunnen houden. Wij kunnen als arts goede afwegingen maken in welke eHealth mogelijkheden echt handig zijn voor patiënt en voor ons. Daar geven we onze ICT afdeling advies over,” vertelt Judith. “Goede én veilige gegevensuitwisseling naar andere zorginstanties is ook een thema. Als een patiënt bijvoorbeeld wordt ontslagen en naar een revalidatiecentrum gaat, dan wil je dat alle gegevens over de patiënt goed, veilig en automatisch overgedragen worden. Ook daar zijn we mee bezig,” vult Klaziena aan. 

“Digitalisering is onmisbaar in de zorg, maar je moet aansluiten bij de gebruikers ervan."

Wat zijn jullie plannen?
Klaziena: “We moeten beide nog groeien in onze rol. Dat betekent eerst vooral weten waar we als ziekenhuis op gebied van digitalisering al mee bezig zijn en wat er mogelijk is. En ik moet zeggen dat je daardoor veel begrip krijgt voor onze ICT collega’s. Ongemerkt gebeurt er al heel veel.” Judith: “Maar we willen ook voor de langere termijn plannen maken. Sinds kort hebben we een I-raad, een groep mensen binnen het ziekenhuis die zich bezig houdt met strategische plannen op gebied van digitalisering en ICT. Daar zitten we beide in. En er is een landelijk netwerk van CMIO’s en CNIO’s waar we bij aansluiten. Om kennis te delen, want we zitten allemaal met dezelfde uitdagingen.”

Goede stap
Zowel Judith als Klaziena waarderen de stap die Tjongerschans zet met de benoeming van een CMIO en CNIO. Vooral de CNIO rol is (nog) niet in elk ziekenhuis. Judith: “Digitalisering is onmisbaar in de zorg, maar je moet aansluiten bij de gebruikers ervan. We hopen de komende tijd mooie stappen te zetten en de verbinding echt te leggen. Plannen en ideeën genoeg in elk geval!”


Op de foto:  Klaziena van der Veen, verpleegkundige en CNIO en Judith Sie, neuroloog/somnoloog en CMIO