Meer bevallingen in 2021

4 januari 2022

Tjongerschans sloot het jaar 2021 af met bijna 100 bevallingen meer dan het jaar ervoor. In 2021 vonden er 1.367 bevallingen plaats, in 2020 waren dat er 1.269. De groei kwam uit het eigen adherentiegebied, maar ook uit de regio Joure-Lemmer en Steenwijk is een stijging te zien.  

De bevallingen werden zowel door gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van het ziekenhuis (klinisch) als door de eigen verloskundige en kraamverzorgenden van de patiënten (poliklinisch) begeleid. De oorzaak van de stijging is waarschijnlijk tweeledig: het CBS voorziet in 2021 een groei van het aantal geboortes en meer ouders kiezen mogelijk voor een bevalling in het ziekenhuis. De stijgende trend is niet alleen afgelopen jaar te zien, ook een jaar eerder was er al een groei van het aantal bevallingen in Tjongerschans.

Goede samenwerking
Zorg voor moeder en kind is een belangrijke pijler van Tjongerschans. Het centrum Vrouw, Moeder en Kind werkt nauw samen met verloskundigen en kraamzorgorganisaties in de regio. Dat meer aanstaande ouders kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis is ook te danken aan de goede samenwerking met de verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties. Ouders ervaren de heldere afspraken en soepele samenwerking waardoor de aanloop naar, de bevalling zelf en de nazorg soepel in elkaar overlopen.

Gezinsgerichte zorg
In het Centrum Vrouw, Moeder en Kind staat gezinsgerichte zorg centraal. Het hele gezin telt mee in de geboden zorg en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de ouders. Na de bevalling kunnen moeder en kind samen met de partner verblijven in de zogenaamde gezinssuite, ook in coronatijd. Ook als een baby in de couveuse ligt, blijft het kind bij de ouders. Moeder en kind worden alleen (tijdelijk) van elkaar gescheiden als dit medisch noodzakelijk is en niet anders kan. Tjongerschans organiseert het hele jaar online informatieavonden voor aanstaande ouders. Deze worden veelvuldig bezocht en geeft ouders een goede voorbereiding op de bevalling.