Goede zorg begint met een goed gesprek

6 september 2021

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Uit onderzoek blijkt dat Samen Beslissen in de zorg op dit moment nog te weinig ‘samen’ is.
 

Om daar verandering in te brengen, gaat vandaag de nationale campagne Samen Beslissen van start. De campagne is de grootste campagne over Samen Beslissen ooit, gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging.   Beslis samen welke zorg het beste past. Op de website www.begineengoedgesprek.nl vinden patiënten en zorgverleners meer informatie, tips en andere hulpmiddelen over hoe samen te beslissen. Beslis jij al samen?