10 jaar verpleegafdeling Klinische Geriatrie in Tjongerschans

22 maart 2021

Niet alle ouderdomskwalen zijn ‘normaal’, schakel op tijd de juiste hulp in.

In april van dit jaar bestaat de afdeling Klinische Geriatrie in Tjongerschans tien jaar. Een mijlpaal. Niet alle ziekenhuizen in Friesland beschikken over een verpleegafdeling Klinische Geriatrie.

Cornelis van der Hooft, Klinisch Geriater “Onze vakgroep is de afgelopen jaren enorm gegroeid. We zijn nu met negen geriaters. Op de afdeling klinische geriatrie bieden we veelal acute, complexe medische zorg en vindt onderzoek en behandeling plaats bij diverse ziektebeelden die samenhangen met het ouder worden”

Klinische Geriatrie
Tijdens het leven wordt het lichaam ouder en treden er vaak allerlei veranderingen tegelijk op. Bij ouderen kan er sprake zijn van verschillende klachten die niet direct op een bepaalde ziekte wijzen. Misschien merkt u dit zelf of heeft u iemand in uw omgeving waarbij u merkt dat er verschillende klachten ontstaan die te maken hebben met het ouder worden.

Cornelis: “Mensen denken vaak ‘ach, dat hoort erbij als je ouder wordt’, maar veel klachten zijn niet normaal. Soms is het raadzaam om eens langs de huisarts te gaan. Deze kan u doorverwijzen naar een praktijkondersteuner, thuiszorg aanbieden of een consult bij een klinisch geriater aanvragen. De klinisch geriater bekijkt dan samen met de patiënt en de naasten wat de oorzaak van het probleem kan zijn.”

Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn:

  • Mobiliteitsproblemen en/of vallen;
  • Geheugenproblematiek;
  • Plotselinge verwardheid;
  • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren;
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd;
  • Problemen met voeding of ondervoeding;
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek.

 

Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg
Cornelis: “Het hebben van een diagnose helpt vaak om de juiste ondersteuning te krijgen om zo lang mogelijk thuis of in een verzorgingshuis te wonen. Soms is echter een opname nodig bij ons in het ziekenhuis omdat mensen bijvoorbeeld te ziek of verzwakt zijn en het niet duidelijk is waarom.” In 2019 heeft ziekenhuis Tjongerschans haar nieuwe afdeling Klinische Geriatrie geopend. Deze afdeling is onderdeel van het Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg waarin ook Meriant participeert met een geriatrische revalidatieafdeling.

Lotte Schrijver, geriatrieverpleegkundige: “De mensen die bij ons op de afdeling komen, komen veelal binnen via de spoedeisende hulp. Een oudere die in de thuissituatie is gevallen, daarbij iets heeft gebroken en daarnaast nog delirant is, is bij ons geen uitzondering. Op dat moment start het puzzelen. We horen regelmatig van familie dat de patiënt al langere tijd wat ‘in de war’ was en bij het doorvragen blijkt het soms al langer dan een jaar te zijn. Ik vind dat verdrietig om te horen. Daarom wil ik mensen ook oproepen om bij veranderingen in gedrag bij je ouders of andere naasten het gesprek aan te gaan en bijvoorbeeld bij de huisarts aan de bel te trekken. We wonen in een land waar veel voorzieningen zijn en voldoende ondersteuning is bij het lang thuis kunnen wonen, maak daar gebruik van.”

Mooi vakgebied
Sybrechtje Stoker, geriatrieverpleegkundige: “Het mooie aan ons vak vind ik dat we niet te maken hebben met patiënten met één aandoening. Samen met familie, thuiszorg, eventuele verpleeghuiszorg, de professionals hier in het ziekenhuis en de patiënt, kijken we naar haalbare doelen die we kunnen stellen. We werken daar dan samen naar toe. Dit is allemaal maatwerk. De ene patiënt heeft veel baat bij fysiotherapie, terwijl een andere patiënt met een psycholoog aan de slag gaat om toe te werken naar zijn of haar doelen. Dat puzzelen en de samenwerking met andere professionals en de patiënt en zijn familie maken dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga.”