Primeur met vrijwillige machtiging

5 juli 2021

Sinds kort kan een patiënt van de poli Geriatrie een vrijwillige machtiging regelen voor toegang tot zijn online dossier. Een familielid of andere naaste krijgt hierdoor op een veilige manier toegang tot de gegevens op Mijntjongerschans. Een mooie oplossing als de patiënt bijvoorbeeld niet zo digitaal vaardig is. Dit is een initiatief van de overheid waar Tjongerschans als eerste ziekenhuis in Nederland in pilotvorm aan deelneemt. Eerder kon alleen een mentor of curator gemachtigd worden na toestemming van de behandelend arts.

Veilig en eenvoudig
Met deze machtigingsvoorziening kan de patiënt een machtiging vastleggen om zodoende hulp te krijgen om zaken digitaal te regelen. Dat kan met deze voorziening veilig en eenvoudig. Projectleider Janneke Hofstede van Tjongerschans: “Door de overheid is de laatste jaren ingezet op grip op zorg, uniformering in de zorg en uitwisseling van gegevens in de zorg en ook wij vinden dat belangrijk. Wanneer je als patiënt niet goed in staat bent om je eigen zorg goed te volgen, dan is het mogelijk dat een gemachtigde mee gaat kijken en taken kan overnemen. Dat moet natuurlijk wel veilig. Met DigiD Machtigen kan een persoon iemand machtigen die namens hem optreedt. Een gemachtigde kan bijvoorbeeld een familielid zijn. De machtiging geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst, in dit geval het patiëntenportaal Mijntjongerschans.”

Zelf regelen
De patiënt en de gemachtigde regelen de machtiging zelf. De patiënt en gemachtigde gaan naar de website van DigiD Machtigen en doorlopen beide de stappen voor de aanvraag. De gemachtigde kan vervolgens precies hetzelfde als de patiënt op Mijntjongerschans. Bijvoorbeeld het maken van een afspraak, het starten van een e-consult of het invullen van een vragenlijst. Als de pilot succesvol blijkt dan volgt een uitbreiding zodat meer patiënten dit op dezelfde manier kunnen regelen.