Tjongerschans boekt bescheiden winst over afgelopen jaar

21 april 2021

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van 0,5 miljoen euro. Daarmee valt het resultaat over het voorbije boekjaar lager uit dan vooraf was begroot, mede vanwege de extra kosten die zijn gemaakt voor het bieden van COVID-19 zorg.

“De coronapandemie heeft een zware stempel op 2020 gedrukt. Het is in alle opzichten voor iedereen een intens jaar geweest en ik spreek nogmaals mijn grote waardering uit voor al onze mensen die de COVID-zorg en de reguliere zorg draaiende hebben weten te houden”, stelt directeur/bestuurder Jan Martin Wijnsma. “Dat is een prestatie van formaat.”

Financieel bescheiden resultaat
Het financiële resultaat over 2020 valt met een positief saldo van 0,5 miljoen euro lager uit dan vooraf was begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de extra kosten die gemaakt zijn vanwege COVID-19. De landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor ziekenhuizen (CB-regeling) heeft deze extra kosten niet geheel gecompenseerd. “We schrijven gelukkig geen rode cijfers, maar het resultaat is eigenlijk te bescheiden”, aldus Jan Martin Wijnsma. COVID-19 blijft ook dit jaar nog een zware stempel drukken op de ziekenhuizen. “Op basis van gesprekken met de zorgverzekeraars vertrouwen we erop dat we in goed overleg naar de financiële regeling kunnen kijken om de extra gemaakte kosten te compenseren. Het is onze maatschappelijke taak om de ziekenhuizen door deze periode te loodsen zodat we ook op de lange termijn in staat blijven om goede medisch specialistische zorg te bieden.”

Blik op de toekomst
Naast COVID-19 kent de toekomst ook vanwege andere ontwikkelingen een aantal uitdagingen. Zo wordt het tekort aan zorgprofessionals bij een stijgende zorgvraag steeds nijpender de komende jaren. Alleen al deze ontwikkeling vraagt om aanpassingen in de wijze waarop zorg wordt geleverd. En dan spelen daarnaast thema’s als digitalisering, duurzaamheid en investeringen op het gebied van medische technologie een belangrijke rol. Om hierin te investeren is financiële ruimte nodig. Tjongerschans is daarom in 2020 gestart om vanuit het programma Tjongerschans Vitaal te werken aan toekomstbestendige zorg tegen minder kosten. Vanwege de coronapandemie is dit programma deels getemporiseerd, maar in 2021 wordt de lijn van Tjongerschans Vitaal doorgezet.

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening vindt u hier.