Opnamestop verpleegafdeling Interne Geneeskunde

15 april 2021

Op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde zijn vier medewerkers en een patiënt positief getest op COVID-19. Daarom gelden er op dit moment voor deze afdeling een opnamestop en quarantainemaatregelen.

Om verdere besmettingen te voorkomen, zijn alle medewerkers van de betreffende afdeling gevraagd om zich, voorafgaand aan hun dienst, te laten testen op COVID-19 met een sneltest. Op deze manier weten we dat de medewerkers die werken negatief zijn. Daarnaast worden ook de medewerkers die de komende dagen geen dienst hebben via de normale procedure (geen sneltest) getest.

Als extra maatregel worden alle patiënten in isolatie verpleegd en getest. Eén patiënt is al ontslagen en wordt thuis door de GGD begeleid. Uit voorzorg is besloten om voorlopig geen nieuwe patiënten op de afdeling op te nemen. Het is niet nodig om afspraken af te zeggen. Waar nodig worden patiënten op andere afdelingen opgenomen. Bezoekers voor patiënten van de afdeling Interne Geneeskunde moeten zich aan extra beschermende maatregelen houden.