Behandel- en endoscopiecentrum opnieuw HKZ-gecertificeerd

22 april 2021

Het behandel- en endoscopiecentrum is sinds 2017 HKZ-gecertificeerd voor MDL. Dit jaar vond een herkeuring plaats en heeft het centrum wederom de HKZ Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen behaald. Dit keurmerk geeft aan dat er veilig wordt gewerkt en de patiëntenzorg van hoge kwaliteit is.  

Op het behandel- en endoscopiecentrum vinden onderzoeken en behandelingen plaats die vooral gericht zijn op het gebied van maag-, darm en leverziekten (MDL), longziekten, urologie, gynaecologie en KNO. Er werken gespecialiseerde behandelteams van artsen en endoscopieverpleegkundigen. Daarnaast vindt er ook sedatie plaats door sedationisten.

Optimale zorg en patiëntveiligheid

Met het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) wordt aangetoond dat het behandel- en endoscopiecentrum voldoet aan de strikte regelgeving rond patiëntveiligheid. Dit betekent dat er veilig wordt gewerkt en dat de patiëntenzorg van hoge kwaliteit is. Patiënten laten met een cijfer van 8,5 of hoger zien dat ze zeer tevreden zijn. Klachten en aanbevelingen worden opgevolgd en dat wordt ook inzichtelijk gemaakt. De certificering is een dynamisch proces dat het hele jaar moet worden bijgehouden. Het keurmerk is drie jaar geldig, ieder jaar vindt een tussentijdse toetsing plaats.