Tjongerschans investeert in zonne-energie

Tjongerschans heeft in de afgelopen periode 407 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het dak van de nieuwbouw die vorig jaar is gerealiseerd. Michel van der Geest, medewerker gebouw en techniek bij Tjongerschans vertelt: “We hadden al 72 panelen op dit dak liggen, maar onlangs is dit aantal flink uitgebreid”.

De verwachte opbrengst van de zonnepanelen is 150 megawattuur per jaar. Dit betekent dat het ziekenhuis jaarlijks zo’n 90 ton minder aan CO2 uitstoot. Onder het dak waarop de zonnepanelen zijn gevestigd zit het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg, dat ruim een jaar geleden haar deuren opende. De investering in zonne-energie is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van Tjongerschans. 

Minimale belasting van het milieu
Tjongerschans streeft naar een minimale belasting van het milieu. Voor het energieverbruik geldt dat wordt gezocht naar het reduceren van het gebruik, bijvoorbeeld door het vervangen van traditionele verlichting door ledverlichting. Daarnaast kiest Tjongerschans voor het inzetten van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie. Ook zorgt Tjongerschans ervoor dat de afvalberg wordt verkleind, dat vervuiling wordt tegengegaan en dat zoveel mogelijk materiaal weer kan worden hergebruikt (circulaire economie).