Indrukwekkende verhalen over leven met kanker

De drukbezochte panelavond van de Cliëntenraad, in samenwerking met De Skulp, stond in het teken van een leven met kanker. Adry en Charisma vertelden de aanwezigen hun indrukwekkende verhaal.

Diagnose borstkanker. Het medisch traject gaat lopen. Dat moet ook. Haast is geboden. Het lijkt een sneltrein die maar doordendert. Overleven. Tot je de laatste chemo hebt gehad. Dan pas realiseer je jezelf beetje bij beetje wat er allemaal is gebeurd. Je bent nog lang niet de oude. Of je dat ooit nog wordt?

Adry en Charisma vertelden tijdens de drukbezochte panelavond van de Cliëntenraad hun indrukwekkende verhaal over hoe zij de periode na de diagnose borstkanker hebben beleefd. Het is voor beiden een periode geweest van onzekerheid, van belangrijke keuzes maken, van mentale en fysieke kwetsbaarheid. Van een zoektocht naar de juiste zorg, hulp en ondersteuning. Letterlijk het hele leven van zichzelf en dat van hun naasten stond en staat op de kop. Adry en Charisma spraken veel waardering uit voor de zorgprofessionals die hen (nog altijd) begeleiden. En zij vertelden wat er in hun optiek nog beter kan. Zoals de uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen en andere zorgverleners zoals de huisarts. De informatievoorziening en begeleiding tijdens de verschillende fases van het ziek zijn. En de behoefte aan meer hulp bij het uitstippelen van de juiste zorg en ondersteuning, vooral ook nadat de medische behandeling is afgelopen.

De aandacht voor het leven met (de gevolgen van) kanker is de afgelopen jaren toegenomen. Verbeterde behandelmethodes zorgen ervoor dat meer mensen de ziekte overwinnen of langer leven. Revalidatiearts Willemijn van Gils vertelde tijdens de panelavond over de verschillende mogelijkheden die kankerpatiënten hebben om te revalideren na een behandeltraject. Voor patiënten van Tjongerschans is in samenwerking met Revalidatie Friesland een multidisciplinair revalidatietraject mogelijk, waarin diverse specialisten samenwerken. Het programma neemt 12 weken in beslag en is erop gericht om patiënten een basis te geven waarop zij zelf – al dan niet met hulp uit de eerste lijn gezondheidszorg – verder kunnen bouwen.

Inloophuis De Skulp wil hierin ook een belangrijke rol vervullen. Bestuursvoorzitter Irona Groeneveld nam de aanwezigen mee in de doelstellingen van De Skulp en op welke wijze zij hulp willen bieden aan mensen bij het vormgeven van leven met kanker. De avond werd afgesloten met het onthullen van de nieuwe oncologiepagina op de website van Tjongerschans. Voorzitter van de Cliëntenraad Bert Smid bedankte alle sprekers en aanwezigen voor hun komst naar Tjongerschans en het delen van zeer waardevolle ervaringen.