Leveranciers

Inkoopvisie

 • IFZ draagt bij aan de visie en doelstellingen van Fries Zorglandschap:
  • Specialisten en medewerkers werken over meerdere/alle locaties.
  • We gebruiken dezelfde apparatuur, ICT en middelen.
 • Leveranciers zijn een onmisbare schakel voor goede ziekenhuiszorg.
 • De inkoopfunctie is van de gebruikers en niet van de inkoopafdeling. De leden kopen alles gezamenlijk in, waarbij IFZ ondersteuning geeft.
 • IFZ probeert zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen.
 • Inkoop van producten en diensten initieert of versterkt de verbinding tussen de leden:
  • Gebruik van dezelfde producten onafhankelijk waar een specialist (wisselend) werkt.
  • Regionaal medisch beleid voor producttoepassing en –keuzes bevordert doorverwijzen naar elkaar.
 • De samenwerking tussen de Frieze ziekenhuizen en de medisch specialisten creëert de kans dat leveranciers IFZ als strategische klant kiezen en durven te investeren in meerjarige contracten, waarbij gestuurd wordt op:
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Analyses, optimalisaties en scholing
  • Logistiek
  • (Kosten- en volume-)beheersing
 • De inkoopstrategie is gericht op de selectie van strategische partners met het uiteindelijke doel van kwalitatief goede en betaalbare zorg.
 • De inkoopprocedures zijn klantvriendelijk, doelmatig en rechtmatig door onder andere het gebruik van digitale platforms. 
 • De IFZ-inkoper is een regisseur die het integrale proces bekijkt en een volwaardig business partner en gesprekspartner is voor de interne klant en de leverancier.

 

Verbindingsthema's IFZ

 • Kwaliteitsverbetering en innovatie
 • Kennisdeling en kennisgeneratie
 • Duurzaamheid
 • Doelmatigheid

 

Voorwaarden

IFZ verwacht van haar huidige en potentiële leveranciers dat zij zich conformeren aan haar Inkooprichtlijn voor leveranciers en ernaar handelen. Op alle aanvragen en contracten zijn exclusief van toepassing:

Algemene verkoopvoorwaarden van leveranciers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen

IFZ wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hanteert hiertoe duidelijke kaders over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Randvoorwaarden zijn onder andere de criteria volgens de Milieuthermometer Zorg. In alle inkooptrajecten toetsen we op de MVI-beleidscriteria en op de specifieke eisen vanuit de Milieuthermometer Zorg.

 

Lees meer over:

 

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685