Kwaliteitszorg en Qualicor Europe

Als u patiënt bij ons bent, wilt u zeker weten dat u de beste zorg krijgt.  We houden het niveau van patiëntenzorg en patiëntveiligheid zo hoog mogelijk. We voeren daarom zelf interne controles uit. Ook is het externe keurmerk van Qualicor Europe heel belangrijk voor ons.

Keurmerk van Qualicor Europe
Qualicor Europe (voorheen NIAZ) controleert regelmatig of Tjongerschans nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. In september 2021 wordt Tjongerschans opnieuw getoetst door Qualicor Europe.  De toekenning van de Qualicor Europe accreditatie is een extra aanmoediging bij het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Hoe krijgt de patiënt de best mogelijke zorg? Die vraag staat bij ons altijd centraal.

Keurmerken reduceren
In 2019 heeft Tjongerschans besloten om het aantal keurmerken te reduceren, daar waar dit mogelijk is. De achterliggende gedachte is dat een keurmerk iets moet toevoegen, zonder dat onnodige administratieve lasten worden opgelegd. Kwaliteit en veiligheid hebben binnen Tjongerschans onverminderd de hoogste prioriteit.

Inzicht in kwaliteit 
Hoe weet u of een ziekenhuis goede kwaliteit biedt? Bij welk ziekenhuis kunt u het beste terecht voor een behandeling? Om meer kennis te geven over de kwaliteit van zorg, hebben ziekenhuizen de website Ziekenhuischeck gemaakt. 

U kunt de resultaten van ieder ziekenhuis op deze website bekijken. Ook kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken op www.ziekenhuischeck.nl.