Bestuur en medewerkers

De vereniging bestaat uit de volgende organen:

 • Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Bestuur
 • Inkoopmanagersoverleg

Bestuur
In de ALV zijn de bestuursvoorzitters van de leden vertegenwoordigd. De vereniging wordt geleid door het bestuur dat bestaat uit:

 • Bert Tromp, voorzitter
 • Paul Zagwijn, secretaris/penningmeester
 • Arie van der Woerdt, lid
 • Folkert Brouwers, lid

Inkoopmanagersoverleg
Het inkoopmanagersoverleg geeft richting en invulling aan het inkoopproces van IFZ en sturing op de uitvoering van het jaarplan en de projectenkalender. Hierin nemen deel: 

 • Dennis Mostert, voorzitter
 • Lianne Meijer, secretaris
 • Klaas Wijma, lid
 • Julius Westendorp, lid

Inkopers

 • Ad Michielsen
 • Hilda Nieveen
 • Ina Kraster
 • Janny van Cimmenaede
 • Jantsje Elzinga
 • Jos Hiemstra
 • Kees de Groot
 • Klaas Kuik
 • Marcel Stuurhaan
 • Miranda Lefferinga
 • Rudie Burm
 • Wiebe de Boer
 • Gideon de Jong
 • Erik Versteeg
 • Kas Wolff
 • Berend Zondervan
 • Jan Auke Rauwerda

Coördinator Medische Hulpmiddelen

 • Janny Bisschop
 • Anja Boekema

Lees meer over: