Bestuur en medewerkers

De vereniging bestaat uit de volgende organen:

 • Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Bestuur
 • Inkoopmanagersoverleg

Bestuur
In de ALV zijn de bestuursvoorzitters van de leden vertegenwoordigd. De vereniging wordt geleid door het bestuur dat bestaat uit:

 • Bert Tromp, voorzitter
 • Paul Zagwijn, secretaris/penningmeester
 • Arie van der Woerdt, lid
 • Folkert Brouwers, lid

Inkoopmanagersoverleg
Het inkoopmanagersoverleg geeft richting en invulling aan het inkoopproces van IFZ en sturing op de uitvoering van het jaarplan en de projectenkalender. Hierin nemen deel: 

 • Dennis Mostert, voorzitter
 • Wietse Veenstra, lid
 • Julius Westendorp, lid
 • Henk Schipper, lid

Inkopers

 • Klaas Wijma
 • Rudie Burm
 • Jos Hiemstra
 • Marjet Versteeg
 • Sake Sijbrandi
 • Ad Michielsen
 • Ina Kraster
 • Berend Zondervan
 • Dirk-Jan van den Berg
 • Klaas Kuik
 • Hiske Seffinga
 • Kas Wolff
 • Simone Dassen
 • Matthea Renes
 • Derk Kuipers
 • Jan Donker
 • Hans Grijpma
 • Marcel Stuurhaan
 • Mirella Settelaar

Coördinator Medische Hulpmiddelen

 • Janny Bisschop
 • Miranda de Jong