Bestuur en medewerkers

De vereniging bestaat uit de volgende organen:

  • Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Bestuur
  • Inkoopmanagersoverleg

 

Bestuur

In de ALV zijn de bestuursvoorzitters van de leden vertegenwoordigd. De vereniging wordt geleid door het bestuur dat bestaat uit:

  • Folkert Brouwers, voorzitter
  • Bert Tromp, secretaris en penningmeester
  • Arie van der Woerdt, lid
  • Paul Zagwijn, lid

Inkoopmanagersoverleg

Het inkoopmanagersoverleg geeft richting en invulling aan het inkoopproces van IFZ en sturing op de uitvoering van het jaarplan en de projectenkalender. Hierin nemen deel: 

  • Dennis Mostert, voorzitter en secretaris
  • Klaas Wijma, lid

Inkopers

Ad Michielsen

Hilda Nieveen

Huib de Vries

Ina Kraster

Janny van Cimmenaede

Jantsje Elzinga

Jelle de Groot

Jos Hiemstra

Kees de Groot

Klaas Kuik

Marcel Stuurhaan

Miranda Lefferinga

Rudie Burm

Wiebe de Boer

Coördinator Medische Hulpmiddelen

Janny Bisschop

Lees meer over:

Contact
Ziekenhuis Tjongerschans Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513 - 685 685
Polikliniek Lemmer Van Rijgersmapark 1
8531 JA Lemmer
0514 - 568 200
Orthoradius, locatie Sportstad Abe Lenstraboulevard 23B
8448 JA Heerenveen
0513 - 685 335
Polikliniek Steenwijk Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
0513 - 685 245
De Werf Sluisdijk 30
8501 BZ Joure
0513 - 685 685