Bezoeker

Wij zorgen samen voor u

Er werken veel mensen mee aan uw behandeling. Met sommigen heeft u vaak contact, anderen werken achter de schermen. Weer anderen komen in beeld als u extra zorg nodig heeft.

 

Dietist De diëtist geeft voedingsadvies speciaal gericht op uw situatie geven. Bijvoorbeeld als u vragen of problemen heeft met uw voeding of gewicht.
Ergotherapeut Soms moet u na uw behandeling bepaalde dagelijkse activiteiten opnieuw leren. Of heeft u moeite uw leven weer op te pakken. Een ergotherapeut helpt u hierbij. Hij kan u ook adviseren over speciale hulpmiddelen.
Fysiotherapeut De fysiotherapeut helpt u bij uw herstel na de zware behandeling. Hij oefent bijvoorbeeld met u met lopen of zwemmen of doet fitnessoefeningen met u.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij praktische en emotionele problemen tijdens of na uw behandeling.     
Medisch specialist

De arts is verantwoordelijk voor uw behandeling. Uw arts kan een oncoloog zijn, maar ook een uroloog, chirurg of maag-, darm,- leverarts bijvoorbeeld. Dit hangt af van het soort kanker dat u heeft. Samen met u maakt hij een behandelplan. Hiervoor overlegt hij met een team van specialisten.

Nuclair geneeskundige               De nucleair geneeskundige bekijkt foto’s of beelden die van u gemaakt zijn bij onderzoek waarbij radioactief materiaal is gebruikt. Bijvoorbeeld een PET-CT scan of een skeletscan. Op basis hiervan stelt hij een diagnose. Bijvoorbeeld of de kanker uitgezaaid is.   
Oncologieverpleegkundige Deze verpleegkundige ziet u tijdens uw opname op de dagbehandeling. Zij dient bij u de medicijnen toe, meestal een chemokuur. Ook begeleidt zij u tijdens de toediening.
Patholoog De patholoog bekijkt cellen en weefsels die de arts bij u heeft weggehaald onder de microscoop. Op basis hiervan stelt hij een diagnose. Bijvoorbeeld of u kanker heeft en wat voor soort kanker het is.
Psycholoog

De psycholoog onderzoekt en behandelt mensen die met lichamelijke klachten bekend zijn bij één van de specialisten van ons ziekenhuis. Deze specialist kan u doorverwijzen naar de psycholoog als het vermoeden bestaat dat ook andere factoren, zoals angst, spanning en acceptatie een rol spelen bij uw aandoening. Iedere specialist kan verwijzen, ook op uw verzoek.

Radioloog

De radioloog bekijkt foto’s of beelden die van u gemaakt zijn bij röntgenonderzoek - bijvoorbeeld een CT-scan of röntgenfoto -, een MRI of echoscopie. Op basis hiervan stelt hij een diagnose. Bijvoorbeeld of u kanker heeft, waar de tumor zich bevindt en of de kanker uitgezaaid is.

Radiotherapeut

De radiotherapeut is verantwoordelijk voor uw bestraling. Hij bespreekt met u uw bestralingsplan. Hij zorgt dat het apparaat zo is ingesteld dat alleen de kankercellen worden vernietigd en gezond weefsel zo min mogelijk beschadigd wordt.

Radiotherapeutisch

laborant

De radiotherapeutisch laborant doet de voorbereiding en uitvoering van de bestralingsbehandeling. Ook geeft hij u informatie over de bestraling, beantwoord vragen die u heeft en begeleidt hij u tijdens de bestraling.

Revalidatiearts

De revalidatiearts begeleidt u, als dat nodig is, bij uw herstel. Zijn behandeling helpt u na uw ziekte weer zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.