Vleesboom verwijderen

Myomen verwijderen

Vleesbomen (myomen) hoeven alleen behandeld te worden als ze klachten veroorzaken. De plaats van de vleesbomen, hun grootte en aantal spelen een rol in het behandeladvies dat de gynaecoloog je geeft. Ook je leeftijd en eventuele kinderwens zijn van belang. Meestal probeert de gynaecoloog eerst met medicijnen de klachten te verminderen. Pas als medicijnen onvoldoende effect hebben, adviseert men een operatie.

Vleesboom in de baarmoederholte verwijderen

Als een vleesboom in de baarmoederholte ligt, hebben medicijnen nauwelijks effect op de klachten, terwijl verwijdering van het myoom bijna altijd een gunstig resultaat heeft.

Baarmoedersparende operatie bij vleesbomen

Met een baarmoedersparende operatie kun je eventueel nog zwanger worden. Maar je hebt wel een kans dat na een aantal jaren nieuwe vleesbomen groeien die opnieuw klachten kunnen veroorzaken. De kans dat dit gebeurt is kleiner naarmate je ouder wordt.

Heb je heel erg veel vleesbomen in je baarmoeder, dan is een baarmoedersparende operatie soms technisch lastig, omdat er nauwelijks meer normaal baarmoederweefsel aanwezig is.

Verwijdering vleesboom door kijkoperatie in de buik

Bij een kijkoperatie in de buikholte kan de gynaecoloog beoordelen of er sprake is van een of meerdere (gesteelde) vleesbomen aan de buitenkant van de baarmoeder. Het is dan vaak mogelijk ze met een laparoscopische operatie te verwijderen, al is dit niet altijd nodig.

 • Verwijdering vleesboom door operatie in de baarmoeder
  Liggen de vleesbomen helemaal of voor een groot deel in de baarmoederholte, dan kan de gynaecoloog deze meestal via de vagina met behulp van een hysteroscoop uit de baarmoederholte verwijderen. Ze worden dan als het ware 'weggeknabbeld'.
 • Uitpellen van vleesbomen
  Als er een of meerdere myomen in de wand van de baarmoeder aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid ze 'uit te pellen'. Dit is een operatie die men bijna altijd via een buikoperatie uitvoert. De operatie gaat nogal eens gepaard met veel bloedverlies, zodat een bloedtransfusie noodzakelijk is.
  Na de operatie ontstaan soms verklevingen in de buik, deze geven over het algemeen geen klachten. Wel is een enkele keer het zwanger worden moeilijk als gevolg van verklevingen. Soms adviseert de gynaecoloog een keizersnede bij een bevalling na deze operatie.

Baarmoederverwijdering bij vleesbomen

Een baarmoederverwijdering kan gebeuren via de vagina, met een kijkbuisoperatie (laparoscopie) of via de buikwand. De gynaecoloog adviseert een baarmoederverwijdering bij vleesbomen:

 • als behandeling met medicijnen je onvoldoende van je klachten afhelpt;
 • als een baarmoedersparende operatie niet zinvol lijkt;
 • als de klachten na een dergelijke operatie niet verbeteren;
 • bij een zeer snelle groei van een vleesboom;
 • bij groei na de overgang zonder hormoongebruik, omdat de kans op een kwaadaardige verandering dan wat groter is;
 • bij zeer ernstige klachten of een flinke bloedarmoede. Zeker als je geen kinderen meer wilt krijgen, kan dit een reden zijn.