Wratten

Wat zijn wratten?

Wratten zijn knobbeltjes die ruw en hard aanvoelen. Soms zien ze er een beetje bloemkoolachtig uit. Wratten zitten vooral op de handen en voeten, maar kunnen over het hele lichaam voorkomen. Dikwijls zijn er meerdere wratten tegelijkertijd aanwezig. Wratten zijn besmettelijk, maar kunnen geen kwaad. Ze komen veel voor, met name bij kinderen en pubers.

Oorzaak wratten

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. U krijgt een wrat als de huid met het virus in contact komt. Het is niet bekend waarom de één wel wratten krijgt en de ander niet.

Preventieve maatregelen hebben alleen bij voetwratten enig nut. U vermindert de kans op infectie door niet op blote voeten in gemeenschappelijke ruimtes te lopen, zoals zwembaden en gymnastieklokalen.

Behandeling wratten

Vaak is behandelen niet nodig. De wratten verdwijnen vanzelf binnen twee jaar bij tweederde van de patiënten. Behandelen is alleen nodig wanneer u last heeft van de wratten, de wratten pijn doen of als de wratten u storen.

De behandeling van wratten is niet eenvoudig. Er is niet één goede methode die bij iedereen effectief is. Doel van elke behandeling is het kapotmaken van het bovenste deel van de huid, waarin de virusdeeltjes zich bevinden.

 • Aanstipvloeistoffen en zalven met salicylzuur
  U moet eenmaal per dag een zalf of vloeistof met salicylzuur op de wrat aanbrengen. Deze middelen verweken de hoornlaag en zijn zeer effectief.
 • Bevriezing met vloeibare stikstof bij wratten
  Met een wattenstok of een soort spuitbus wordt de wrat bevroren met vloeibare stikstof. Hierdoor wordt het weefsel beschadigd. De huid geneest binnen vier tot zeven dagen. De behandeling moet vaak herhaald worden met tussenpozen van enkele weken.
 • Monochloorazijnzuur, bichloorazijnzuur en trichloorazijnzuur bij wratten
  Dit zijn agressief bijtende stoffen die worden gebruikt voor dikke wratten op handpalmen en voetzolen. Ze worden aangebracht op de wrat met een houten stokje dat even in de vloeistof is gedoopt. Dit kan om de zeven à tien dagen worden herhaald.
 • Uitlepelen en wegsnijden wratten
  Soms worden wratten, onder plaatselijke verdoving, weg ‘gelepeld’ of gesneden. Hierna wordt het wondgebied dichtgeschroeid. De wond geneest in ongeveer twee weken. Na deze behandeling komt 20% van de wratten binnen enkele maanden terug. Voetwratten kunnen beter niet worden weggesneden in verband met blijvende hinder (door littekenvorming) bij het lopen.
 • Wegbranden wratten
  Deze behandeling is effectief, maar meestal te agressief. De wrat wordt weggebrand door middel van een elektrische stroom. Hierbij kan littekenvorming ontstaan, wat onder de voet blijvende hinder zal geven.
 • Vitamine A-zuur bevattende crème
  Vitamine A-zuur bevattende crème maakt de hoornlaag dunner. Het werkt vooral bij platte wratten. Het wordt een of twee keer per dag aangebracht. Bescherming tegen de zon is van belang, omdat dit middel de huid gevoeliger maakt voor zonlicht.