Stelara

Wat is Stelara?

Stelara (werkzame stof ustekinumab) is een medicijn voor de behandeling van psoriasis. Het effect van stoffen die bij psoriasis in verhoogde mate voorkomen en die mede de ontsteking veroorzaken, wordt onderdrukt.

U merkt al binnen één tot twee weken effect van Stelara. Er zijn ook patiënten bij wie de behandeling pas later effect heeft.

Voor wie is Stelara geschikt?

Heeft u hardnekkige en uitgebreide psoriasis? Wanneer een behandeling met de medicijnen Neoral of methotrexaat geen oplossing biedt, kan Stelara een oplossing zijn.

Stelara wordt niet gegeven aan kinderen en vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven.

Vóór de behandeling met Stelara

  • U krijgt een verwijzing naar de longarts om uit te sluiten of er belangrijke afwijkingen aan uw longen zijn en of u tbc-contacten heeft (gehad).
  • Er zal een longfoto en een Mantoux-onderzoek uitgevoerd worden. Bij een Mantoux-onderzoek wordt vloeistof in de huid geïnjecteerd en na drie dagen wordt bekeken of er een reactie is.
  • De longarts zal aan de hand van deze onderzoeken advies geven of u kunt starten met Stelara.
  • Wanneer u hartklachten heeft (gehad) zal u eventueel ook doorverwezen worden naar de cardioloog.
  • Er zal dan een echo van het hart gemaakt worden, dit om uit te sluiten of er sprake is van hartfalen.


Stelara gebruiken

De gebruikelijke begindosis is 45 mg. 4 weken na de eerste injectie krijgt u de tweede. Vervolgens krijgt u elke 12 weken een injectie.

U kunt zelf leren om Stelara te injecteren. U ontvangt hiervoor instructies en begeleiding van een verpleegkundige.

Controle Stelara

U moet elke 6 weken op de polikliniek Dermatologie komen voor controle en bloedonderzoek. Zo kunnen we de effectiviteit en veiligheid van Stelara goed controleren.