Compliment, klacht of suggestie

Wij willen u de best mogelijke zorg bieden. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, hebben we uw mening nodig. Heeft u een compliment, klacht of suggestie? Laat het ons weten.

Compliment of suggestie

Wilt u een compliment of suggestie aan ons doorgeven? U kunt dat persoonlijk vertellen aan de betrokken medewerker, maar u kunt het ook online aan ons doorgeven. We sturen uw compliment of suggestie door naar de juiste afdeling.
> Geef uw compliment of suggestie

Klacht

Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf in Tjongerschans, vinden we dat erg vervelend. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken medewerkers. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de ombudsfunctionaris via het klachtenformulier, telefonisch via 0513 - 685 089 of per post:

Ziekenhuis Tjongerschans
T.a.v. Ombudsfunctionaris
Antwoordnummer 1050
8440 VB Heerenveen

De gegevens die u middels het klachtenformulier invult, behandelen wij vertrouwelijk en conform ons privacybeleid 

> Lees de klachtenregeling

Ombudsfunctionaris 

Pia Smedinga is ombudsfunctionaris en opereert onafhankelijk. De ombudsfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw klacht. Anonieme meldingen kan de ombudsfunctionaris niet in behandeling nemen.