Bezoeker

Second opninion (tweede mening)

Second opinion (tweede mening)

Een second opnion of tweede mening is het vragen van het oordeel van een andere deskundige dan uw eigen behandelaar. Het doel hiervan is u zo uitgebreid mogelijk te laten informeren om een beslissing te kunnen nemen.
Hieronder leest u de meest gestelde vragen over de second opinion.

 

Vragen en antwoorden over de second opinion

 

 • 01 Wanneer kunt u een second opinion aanvragen?

De meeste patiënten gaan af op het advies van hun eigen arts/behandelaar. Sommigen vragen zich af of een tweede mening zinvol is. Ook kan het zijn dat u in een situatie komt met ingrijpende gevolgen. Soms is er onzekerheid of twijfel over het advies dat u heeft gekregen. Dan kan het rust geven om ook eens het advies van een andere deskundige te krijgen.

 • 02 Neemt de andere arts de behandeling dan over?

Dit is niet de bedoeling van een second opinion. U vraagt een tweede, onafhankelijke specialist een advies of oordeel over de diagnose of behandeling. Met dit advies gaat u weer terug naar uw eigen arts.

 • 03 Denkt mijn arts dat ik hem niet vertrouw als ik een second opinion vraag?

Nee, dit is niet het geval. Het gaat om uw lichaam. Het gaat om een belangrijke beslissing die grote gevolgen kan hebben. Daarom is het goed veel informatie vooraf te verzamelen. Dit hoeft niet altijd met een second opinion. Bespreek allereerst uw vragen en twijfels met uw eigen behandelaar. Uw verpleegkundig consulent kan u ook informatie geven. Dat kan mondeling, maar ook schriftelijk. Ook kan hij/zij u verwijzen naar een patiëntenvereniging. Daarnaast kunt u uw huisarts vragen naar zijn/haar mening over de behandeling. Uw familie of vrienden kunnen u steunen bij het afwegen van de voor- en nadelen van de behandeling. Als u dan nog twijfelt kunt u een second opinion vragen. U krijgt dan alle medewerking.

 • 04 Hoe gaat het in zijn werk?

Laat u goed informeren waar u het beste terecht kunt voor een second opinion. Sommige ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in bepaalde problemen of technieken en hebben er veel ervaring mee.
U kunt zelf een second opinion aanvragen, maar dit kan ook via uw behandelend specialist of huisarts. U krijgt dan zo veel mogelijk informatie mee (brieven, foto’s, uitslagen), of de gegevens worden opgestuurd, zodat niet alle onderzoeken opnieuw hoeven te gebeuren. U dient dus de naam van het ziekenhuis en de arts door te geven, die de second opinion verzorgt.

 • 05 Kan ik in het MCL terecht voor een second opinion?

Ja, dat kan. Het MCL heeft veel ervaring in de behandeling van kanker en ziet regelmatig patiënten die voor een second opinion komen. Het is belangrijk dat u bij het maken van de afspraak meldt dat het om een second opinion gaat.

 • 06 Soms heeft een behandelaar een uitgebreide beoordeling of tweede mening nodig. Hoe gaat dat?

Mensen die kanker hebben, worden besproken in het team van specialisten. Iedere specialist kijkt vanuit zijn/haar deskundigheid naar uw situatie, om tot een zo optimaal mogelijk advies voor u te komen. Uw behandelaar geeft bij u aan wat er in het team besproken is en wat de uitkomst of het advies is. Dit geeft meestal voldoende duidelijkheid, maar soms wordt een extra mening gevraagd bij een ander ziekenhuis. Als uw eigen behandelaar een extra mening nodig heeft, wordt deze natuurlijk gevraagd en dit blijft dan onderdeel van de eerste mening. We noemen dit ook wel 'extended opinion'. Het kan zijn dat er daarna nog aanvullende onderzoeken nodig zijn of dat het andere ziekenhuis, in overleg met u, de behandeling overneemt.
Uw gezondheid of kwaliteit van leven is altijd ons uitgangspunt.

Tips

 • Kijk in uw polis van de zorgverzekering na of een second opinion vergoed wordt.
 • Bereid u zich goed voor op het gesprek. Dit kan door uw vragen van tevoren op te schrijven.
 • Zeg het wanneer iets niet duidelijk is. Vraag om verduidelijking.
 • Neem iemand mee. Twee mensen horen én onthouden meer dan één.
 • Zet na afloop alle punten nog eens op een rij en vraag waar u terecht kunt als u nog vragen heeft.
 • Ook is het handig om informatie op schrift mee te nemen, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.