Award voor Taskforce Rookvrije Start

Op dinsdag 19 maart zijn de Rookvrije Generatie awards uitgereikt. In de categorie Zorg ging de award naar de Taskforce Rookvrije Start, waarin ook ziekenhuis Tjongerschans participeert. Gynaecoloog van Tjongerschans Clasien van der Houwen nam als voorzitter van de Taskforce de award in ontvangst. “Een Rookvrije Generatie” is een initiatief van het Longfonds, de Hartstichting en KWF kankerbestrijding.

 

 

De Taskforce Rookvrije Start richt zich op (aanstaande) ouders om hen te helpen bij het bieden van een rookvrije start voor hun kinderen. Hiervoor zijn diverse initiatieven ontplooit, waaronder voorlichting onder (aanstaande) ouders, de inzet van ambassadeurs voor een rookvrije generatie en een e-learning voor zorgpersoneel om beter in te springen op (aanstaande) ouders die roken en hen te helpen bij het nemen van vervolgstappen om van de verslaving af te komen.

 

De jury van "Een Rookvrije Generatie" was vooral onder de indruk van de gezamenlijke aanpak van de Taskforce én de hele concrete aanpak. Daarnaast hielp ook mee dat de Taskforce de meeste publieksstemmen heeft ontvangen. De gewonnen Award is voor de Taskforce de bevestiging om verder te gaan met hun ambitie om alle geboren kinderen een rookvrije start te kunnen bieden. "Dat vinden wij echt cruciaal. We willen ouders daarbij helpen. En de tijd is er ook rijp voor. Er gebeurt momenteel heel veel op dit gebied", aldus Clasien van der Houwen.

 

De Taskforce is begonnen als een landelijk initiatief en krijgt nu ook lokaal een vervolg. Zo werken alle betrokken partijen van de geboortezorg omgeving Heerenveen, verenigd in het Verloskundig Samenwerkingsverband MiddenIn (VSV MiddenIn), aan een gezamenlijke aanpak. Het is de bedoeling om de aanvraag voor dit project op korte termijn in te dienen bij de gemeente Heerenveen/Weststellingwerf en Stichting De Friesland. In dit project werken verloskundige praktijken, gemeente, huisartsen, verslavingszorg en het ziekenhuis samen om een rookvrije generatie mogelijk te maken. "We willen een betere training van zorgmedewerkers, zodat zij aanstaande ouders beter kunnen begeleiden. De stap dat iemand daadwerkelijk professionele hulp inschakelt bij het stoppen met roken, wordt beïnvloed door de wijze waarop zorgverleners dit met ouders bespreken", legt Van der Houwen uit. "Daar willen we zorgmedewerkers beter in opleiden. Daarnaast willen we ook de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren, meer voorlichting gaan geven over derdehands rook en de doorverwijzing naar de 'stoppen-met-roken coaches' verbeteren."

 

De Taskforce bedankt namens alle betrokken zorginstellingen de mensen die op het initiatief hebben gestemd.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.