Bijeenkomst over fusie MCL & Tjongerschans

28-2-2024 19:00 tot 21:00

MCL en Tjongerschans zijn van plan om te fuseren. Per 1 januari 2025 staat de fusie gepland. Door de fusie worden we één ziekenhuis op twee locaties: Leeuwarden en Heerenveen. Samen kunnen we beter de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van ziekenhuiszorg behouden voor onze patiënten.

In gesprek over de fusie
Over de voorgenomen fusie gaan we graag samen met inwoners en patiënten in gesprek. Dit doen we samen met onze cliëntenraad. We nemen u graag mee in het verhaal rondom de fusie. Wat is de reden van de fusie? Waarom doen we dit? Wat betekent de fusie voor u? En welke vragen heeft u over de fusie? We nodigen u graag uit voor een fusiebijeenkomst.

Programma
U bent van harte welkom op woensdag 28 februari om 19.00 uur in de Abe Lenstrazaal van Tjongerschans. Aanmelden kan hier. Het programma duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

Bestuursraad en cliëntenraad Tjongerschans