header
U bevindt zich hier:
Home
Professionals
Inhalatieprotocollen
Verloskundig Samenwerkings Verband
Zorgdomein
Het verwijssysteem in de praktijk
Zorgdomein Partners
Ambities
Zorgpaden
Wacht- en toegangstijden
Indicatoren
Symposia
Locaties
Locatie Lemmer
Specialismen
Afspraken en verwijzing
Wacht- en Toegangstijden
Bloedafnamepunt
Bereikbaarheid
Contact
Locatie Steenwijk
Afspraken en verwijzing
Bereikbaarheid
Contact
Locatie Sportstad
Sportgeneeskunde
Bij de sportarts
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Links
Wacht- en toegangstijden Sportgeneeskunde
Patiënten
MijnTjongerschans
Specialismen
Anesthesiologie
Bij de anesthesioloog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Vormen van anesthesie
Pijnbestrijding na de operatie
Stage agio
Vergoedingen bij lage rugklachten
Apotheek
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Apotheek Servicepunt (ASP) en medicatie
Beoordelen medicijngebruik
Geneesmiddelenbeleid
Opleiding ziekenhuisapotheker
Apotheek de Tjonger
Cardiologie
Bij de cardioloog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Informatievideo's
Dyspnoe-poli
Atriumfibrilleren
De behandeling van atriumfibrilleren
Dobutamine Stress echocardiografie
Slokdarm echocardiografisch onderzoek
Meer informatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Cardiologie
Looproute naar Cardiologie
Chirurgie
Bij de chirurg
Specialisten
Multidisciplinaire Handpoli
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Chirurgie
Looproute naar Chirurgie
Dermatologie
Bij de dermatoloog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Kousen Spreekuur
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Dermatologie
Looproute naar Dermatologie
Fysiotherapie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Looproute naar Fysiotherapie
Geriatrie
Gynaecologie/Verloskunde
Bij de gynaecoloog of verloskundige
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Voorlichtingsavond bevallen
Inschrijfformulier poliklinische bevalling
Bevallen in het ziekenhuis
Dagindeling
Wacht- en toegangstijden Gynaecologie
Looproute naar Gynaecologie
Verpleegafdeling
Digipoli
Interne Geneeskunde
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Wacht- en toegangstijden Interne Geneeskunde
Looproute naar Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Kindergeneeskunde
Looproute naar Kindergeneeskunde
Klinische Chemie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Accreditatie
Looproute naar Klinische Chemie
Klinische Geriatrie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Geriatrie in Lemmer
Dagonderzoekscentrum
Verpleegafdeling voor geriatrische patiënten
Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis
Wacht- en toegangstijden Geriatrie
Looproute naar Klinische Geriatrie
KNO
Bij de KNO arts
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden KNO
Looproute naar KNO
Longgeneeskunde
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Verpleegkundig spreekuur
Dyspnoe-poli
Slaapstoornissen
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Longgeneeskunde
Looproute naar Longgeneeskunde
Medische Microbiologie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Medische Psychologie
Bij de psycholoog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Medische Psychologie
Looproute naar Medische Psychologie
MDL, Maag-, Darm-, en Leverziekten
Bij de mdl arts
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Nederlandse Stomavereniging
Wacht- en toegangstijden Gastro-Enterologie
Looproute naar MDL, Maag-, Darm- en Leverziekten
Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Wacht- en toegangstijden MKA
Looproute naar MKA
Neurochirurgie
Bij de neurochirurg
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Neurochirurgie
Looproute naar Neurochirurgie
Neurologie
Bij de neuroloog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
MS Thema-avonden
Wacht- en toegangstijden Neurologie
Looproute naar Neurologie
Nucleaire Geneeskunde
Bij de nucleair geneeskundige
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Looproute naar Nucleaire Geneeskunde
Oogheelkunde
Bij de oogarts
Specialisten
Bij de optometrist
Bij de orthoptist
Contactlenzen
Afspraak maken
Afspraak- en spreekuurinformatie
Visio als samenwerkingspartner op de poli oog
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Oogheelkunde
Looproute naar Oogheelkunde
Orthopedie
Bij de orthopedisch chirurg
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Metaal op metaal (M-o-M) heupprothesen
Meer informatie
Aandachtsgebieden
Behandelingen
Artrose
Bekkenpijn
Nieuwe heup of knie
Overgewicht en orthopedie
Rekenmethode
Roken en orthopedie
Kwaliteit
Geschiedenis van de orthopedie
Hippocrates
Vorige eeuw
Europese ontwikkelingen
Kunstgewrichten
Naoorlogse ontwikkelingen
Samengevat
Nederlandse Orthopeadische Vereniging
Wacht- en toegangstijden Orthopedie
Looproute naar Orthopedie
Pathologie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Radiologie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Traanwegen
Folder Dacryocystografie
'Tranendal zonder verdriet' Artikel AD
Animatie traanwegbehandeling
Opvragen röntgenfoto's
Meer informatie
De afdeling radiologie
Opleiding MBRT
Wacht- en toegangstijden Radiologie
Looproute naar Radiologie
Reumatologie
Bij de reumatoloog
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Reumatologie
Looproute naar Reumatologie
Revalidatie
Bij de revalidatiearts
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Deelname programma Herstel & Balans
Oncologische revalidatie
Wacht- en toegangstijden Revalidatie
Looproute naar Revalidatie
Sportgeneeskunde
Urologie
Specialisten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wacht- en toegangstijden Urologie
Looproute naar Urologie
Verloskunde
Kaakchirurgie
Bijzondere poliklinieken
Kosten en vergoeding
Tarieven
Meest gestelde vragen
Vragen over uw rekening
Links
Specialistisch verpleegkundigen
Algemene Pijn Service (APS)
Pijnconsulent
Samenwerking met andere disciplines
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Plattegrond naar Algemene Pijn Service (APS)
Astma bij kinderen
Verpleegkundig consulent voor kinderen met astma
Over de verpleegkundig consulent voor kinderen
Samenwerking met andere disciplines
Astmatraining
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Astma/COPD bij volwassenen
De longverpleegkundige
Over de longverpleegkundige
Samenwerking met andere disciplines
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Chronisch hartfalen
Verpleegkundig consulent chronisch hartfalen
Samenwerking met andere disciplines
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
COPD
CVA
CVA verpleegkundige
Samenwerking met andere organisaties
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Decubitus- en wondzorg
Verpleegkundig consulent decubitus- en wondzorg
Maatregelen in het ziekenhuis
Afspraak- en spreekuurinformatie
Diabeteszorg bij kinderen
Verpleegkundig consulent kinderdiabetes
Taken verpleegkundig consulent kinderdiabetes
Bij de verpleegkundig consulent voor kinderdiabete
Diabetes mellitus type 1
Samenwerking met andere disciplines
Kosten
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Diabeteszorg bij volwassenen
Diabetesverpleegkundigen
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Geriatrie
Afspraak- en spreekuurinformatie
Plattegrond naar Geriatrie
Hartfalen
Incontinentie Poli
De verpleegkundig consulent en specialisten
Soorten incontinentie
Afspraak- en spreekuurinformatie
Plattegrond naar Incontinentie Poli
Mammacare
Verpleegkundig consulent mammacare
Afspraak- en spreekuurinformatie
Mammapoli thuis
Algemeen
Wat is borstkanker
Gevolgen
Risicofactoren
Borst zelfonderzoek
Behandeling
Anatomie
Lymfoedeem
Behandeling in de Tjongerschans
Onderzoek
Radiologisch onderzoek
Pathologisch onderzoek
Chirurgische behandeling
Mammacare
Radiotherapie
Aanvullende adjuvante behandeling
Chemotherapie
Bijwerking chemotherapie
Behandeling met Herceptin
Hormonale therapie
Bijwerking hormonale therapie
Tips
Uiterlijk
Ontspannen
Voeding
Zelfvertrouwen
Beweging
Hulp en ondersteuning
Kanker en gezin
Gevolgen per leeftijdsfase
Acitiveiten Mammacare
Roze lintje borstkankerzorg
MDL, Maag-, Darm- en Leverziekten
Verpleegkundig consulent MDL
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
MS/Parkinson
Verpleegkundig consulent MS/Parkinson
Afspraak- en spreekuurinformatie
Oncologie
Orthoptie
Osteoporosepolikliniek
Pijnbestrijding
Reuma
Verpleegkundig consulent Reuma
Afspraak- en spreekuurinformatie
Stomazorg
Verpleegkundig consulent stomazorg
Afspraak- en spreekuurinformatie
Meer informatie
Wat is een stoma
Plaatsbepaling van het stoma
Verzorging van het stoma
Gevolgen van een stoma
Materiaalkeuze en vergoeding
Opname in het ziekenhuis
Periode na ontslag
Vaatrisico Polikliniek
Vroegtijdig herkennen van risico's
Mogelijkheden van de Vaatrisico polikliniek
Medewerkers
Afspraak- en spreekuurinformatie
Spataderkeurmerk
Dagcentrum Oncologie
(Paramedische) Diensten
Diëtetiek
Aandachtspunten diëtist
Samenwerking met specialismen
Diëtist in de kliniek
Wie zijn de diëtisten
Kosten
Afspraak maken
Route naar Dietetiek
Ergotherapie
Over de ergotherapeut
Kosten
Afspraak maken
Route naar Ergotherapie
Geestelijke Verzorging
Hoe komt u met een geestelijk verzorger in contact
Het stiltecentrum in het ziekenhuis
De jaarlijkse herdenkingsdag in het ziekenhuis
Route naar Geestelijke Verzorging
Logopedie
De behandelgebieden
Samenwerking met specialisten
Logopedie in de kliniek
Logopedie in de polikliniek
Afspraak maken
Route naar Logopedie
Spoed Eisende Hulp (SEH)
Op de spoed eisende hulp
Wachttijden
De medewerkers
Plattegrond naar Spoed Eisende Hulp (SEH)
De Trombosedienst
Digitale inzage in uw eigen dosering
Meest gestelde vragen
Unie van Vrijwilligers (UVV)
Kinderpagina
Wacht- en toegangstijden
Polikliniekafspraak
Afspraak maken
Inschrijven
Op de polikliniek
Tips in de spreekkamer
Legitimatieplicht
Opname
Behandelafdeling
Dagverpleging
Verpleegafdelingen
BGA
BGB
1A
Opname op afdeling gynaecologie/verloskunde
Medewerkers
Dagindeling
Gynaecologische operaties
Bevallen in het ziekenhuis
24 uur veilig
Kraamsuites
Geboorteloket
Hulp bij borst- en flesvoeding
Uw baby op de kinderafdeling
Telebaby
Weer naar huis
Bezoek en contact
Nazorg
Looproute naar kliniek afdeling 1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
Patiënteninformatie
Cliëntenraad
Faciliteiten
Apotheek de Tjonger
Bloemen- en giftshop
Geboorteloket
Kapper
Kraamsuites
Maaltijden
Pedicure
Post
Receptie
Rolstoelen beschikbaar
Stiltecentrum
Taxi lokaal en ziekenvervoer
Telebaby
Telefoon, radio, televisie en internet
Unie van Vrijwilligers (UVV)
Folders
Huisregels Tjongerschans
Idee, compliment, suggestie, een klacht?
Medisch en verpleegkundig dossier
Aanvraag kopie medisch dossier
Metaal op metaal (M-o-M) heupprothese
Nazorg
Transferverpleegkundigen
Telefonisch spreekuur
De medewerkers
Mantelzorg
Hulpmiddelen
Nabehandeling/controle
Medicijnen bij ontslag
Vervoer naar huis
Patiënttevredenheid
Rechten en plichten
Informatie en toestemming
Beroepsgeheim
Identificatie en Burgerservicenummer (BSN)
Medisch en verpleegkundig dossier
Wilsverklaring
Klachtenbehandeling
Second opinion
Meewerken aan onderzoek en behandeling
Hoffelijkheid en afspraken
Ontslag uit het ziekenhuis
Betaling
Voorlichtingsbijeenkomsten
Activiteiten Mammacare
Voorlichtingsavond Bevallen
Aanmeldingsformulieren voorlichtingsavond 2015
Hersenletsel Trefpunt
Herstel & Balans
Longpunt Heerenveen
Orthopedie
Publiekslezingen
Verslag
Kosten en vergoeding
Foto's medisch specialisten
Foto's specialistisch verpleegkundigen
Werken & Leren
Werken in de Tjongerschans
Vacatureoverzicht
Sollicitatiecode
Mailservice
Solliciteren
Arbeidsvoorwaarden
CAO
Leren in de Tjongerschans
Opleidingen en stages
De leerafdeling
Interne opleidingen
Skillslab in de Tjongerschans
Meest gestelde vragen
Meer informatie
Bezoekers
Bezoektijden
Bereikbaarheid
Digitale wenskaart
Beterschap algemeen
Beterschap kinderen
Geboorte
Divers
Een idee, een compliment of een klacht
Faciliteiten
Bloemen en giftshop
Apotheek De Tjonger
Stiltecentrum
Telefoon
Post
Roken
Internet
Huisregels Tjongerschans
Voorlichtingsbijeenkomsten
Tjongerschans
Organisatie
Juridische vorm
Organogram
Raad van Toezicht
Directie
Medische Staf
Medisch beleidsplan
Missie en motto
Jaardocument
Historie
Chronologie
Ondernemingsraad
Cliëntenraad
Panel
Formulier
Stelling
Taken en bevoegdheden Cliëntenraad
Samenstelling Cliëntenraad
Reactieformulier
Jaarverslag Cliëntenraad
Huisregels
Rookbeleid
Bereikbaarheid
Locaties & route
Bereikbaarheid via lokaal vervoer
Parkeren
Parkeertarieven
Looproute binnen het ziekenhuis
Contactformulier
Kwaliteit en veiligheid
Wacht- en Toegangstijden
Toegangstijden Tjongerschans
Wachttijden Tjongerschans
Kwaliteitsvenster
Veiligheid
Keurmerken
Patiënttevredenheid
NIAZ accreditatie
Sterftecijfers
CCKL Keurmerk
Smiley
Milieuzorg
Nieuws
Nieuwsarchief
2015
Januari
Februari
2014
Een idee, een compliment of een klacht
Formulier: idee, compliment of klacht
Klachtenregeling
Schema procedure klachtenafhandeling
Expositie/Kunst
Kunstcommissie
Huidige expositie
Kunstwerk "Het Gat"
Kunstwerk "Oog voor de toekomst"
Foto's directie en managementteam
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.